Jednání Pracovní skupiny Projektu Zdravý kraj a MA 21

24.06.2020

Dne 23. 6. 2020 se v dopoledních hodinách sešla Pracovní skupina Projektu Zdravý kraj a MA21. Na programu jednání bylo několik bodů k hlasování. Například se rozhodovalo o dodavateli vratných kelímků, o které si zažádaly obce, mikroregiony a sdružení obcí pro své akce. Stejně tak byla odhlasována podoba grafického návrhu kelímků.

Dalším bodem byla aktualizace Akčního plánu pro rok 2020. Plán totiž podlehl několika změnám, jako je zrušení či přesun jednotlivých akcí a projektů a to vlivem koronavirové krize v první polovině tohoto roku.  Většinu akcí se však podařilo alespoň přesunout na termíny od konce letních prázdnin.

Pracovní skupina také odhlasovala vytvoření online příručky pro projekt Bezpečně v kyberprostoru. Konkrétně se jednalo o finanční podporu formou daru pro Policii ČR a její spolupráce s vývojářem aplikace/online příručky. Právě kooperace mezi Krajským úřadem a Policií ČR je podstatou projektu Bezpečně v kyberprostoru.

Původně mělo jednání proběhnout formou online meetingu, ovšem díky příznivé situaci členové Pracovní skupiny upřednostnili osobní setkání, které navíc bývá v profesionální a zároveň příjemné atmosféře.