Inspirujte se. Zpráva o společenské odpovědnosti 2019 Krajského úřadu JMK

06.10.2020

Udržitelný rozvoj společnosti, naplňování potřeb současných generací, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací naplňovat potřeby vlastní, to je základním smyslem společenské odpovědnosti. Jde o dobrovolný závazek nad rámec zákonných povinností. Zohledňuje činnost a potřeby široké škály osob a institucí, od zákazníků, dodavatelů, odběratelů, přes zaměstnance a občany, až po samotné municipality (obecní orgány, svazky obcí, místní akční skupiny), příspěvkové organizace a další. 

Zpráva o společenské odpovědnosti je vydávána každoročně od roku 2012 a vyhodnocuje svou průběžnou činnost, která se skládá z několika pilířů, jako je environmentální, sociální a ekonomický pilíř. Součástí je také předávání tzv. dobrých praxí, o kterých si můžete rovněž přečíst více přímo ve zprávě. 

Nechte se inspirovat pro svou vlastní společenskou odpovědnost. Přejeme příjemné čtení.

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=283946&TypeID=2