Inspirujte se. Zpráva o společenské odpovědnosti 2019 Krajského úřadu JMK

Udržitelný rozvoj společnosti, naplňování potřeb současných generací, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací naplňovat potřeby vlastní, to je základním smyslem společenské odpovědnosti. Jde o dobrovolný závazek nad rámec zákonných povinností. Zohledňuje činnost a potřeby široké škály osob a institucí, od zákazníků, dodavatelů, odběratelů, přes zaměstnance a občany, až po samotné municipality (obecní orgány, svazky obcí, místní akční skupiny), příspěvkové organizace a další. 

Zpráva o společenské odpovědnosti je vydávána každoročně od roku 2012 a vyhodnocuje svou průběžnou činnost, která se skládá z několika pilířů, jako je environmentální, sociální a ekonomický pilíř. Součástí je také předávání tzv. dobrých praxí, o kterých si můžete rovněž přečíst více přímo ve zprávě. 

Nechte se inspirovat pro svou vlastní společenskou odpovědnost. Přejeme příjemné čtení.

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=283946&TypeID=2