eNewsletter

11.04.2017

Zkvalitnění života na venkově a pozitivní identifikace s místem,kde žiji, snižování odlivu mladé generace do měst, navrácení života do center obcí, posílení cestovního ruchu zatraktivněním lokality i zvýšení potenciálu pro místní podnikatele jsou shrnuty do aktivity oživení center obcí. Při realizaci budou posbírány příklady z míst, kde se podařila vnitřní část obce úspěšně revitalizovat. Tyto příklady pak budou představeny na závěrečné konferenci projektu na podzim v roce 2019 a budou shrnuty v brožuře s metodikou a příklady dobré praxe. Garantem aktivity je RERA a.s.