E-mapa příkladů dobré praxe

11.04.2017

Sesbírané příklady dobré praxe z celého projektu jsou zpracovány do databáze a prezentovány v elektronické mapě, sloužící k vyhledávání partnerských vazeb další spolupráce. E-mapa je umístěna na webových stránkách Zdravého Kraje Vysočina www.zdravykrajvysocina.cz. Garantem aktivity je Kraj Vysočina.

E-MAPA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

Prezentace a fotodokumentace aktivity ke stažení: