Dost bylo plastu - dobrovolné závazky a další novinky ...

09.03.2019


Pokud Vás v roce 2018 zaujala kampaň Ministerstva životního prostředí Dost bylo plastu a zajímá Vás, jak pokračuje, tak novinkou je, že se v roce 2019 přetransformovala do takzvaných dobrovolných závazků. Tyto dobrovolné závazky jsou zveřejňovány na webu Společně a udržitelně 2030 na adrese https://www.cr2030.cz/zavazky/. 

Iniciativa Ministerstva životního prostředí #dostbyloplastu se prostřednictvím zapojených podniků a institucí snaží nabídnout lidem možnost vzdát se jednorázových obalů a nádobí. 

Zajímavé je také to, že dobrovolný závazek může přijmout i jednotlivec! Už se takoví dokonce našli ... Jinak jsou dobrovolné závazky k využití samozřejmě také pro podnikatele (například obchody, restaurace), obce i kraje, nebo instituce státní správy. Závazek Jihomoravského kraje formou kampaně Kraj bez plastu naleznete na adrese https://www.cr2030.cz/zavazky/plast/krajbezplastu/

A zajímá Vás, jestli nějaké opatření už Jihomoravský kraj k datu 08.03.2019 zrealizoval? Ano, jednalo se o dovybavení krajského úřadu pro boj s plastovým odpadem:

Odvětvové odbory krajského úřadu JMK dostaly možnost doplnit své vybavení za účelem snížení množství plastového odpadu, zejména v souvislosti s přípravou drobného pohoštění na různá setkání a jednání. Aby se zamezilo nákupu pitné vody v PET lahvích, jednorázových balení smetany do kávy a jednotlivě balených cukrů, byly pořízeny ve větším objemu skleněné džbány na vodu, kameninové cukřenky a konvičky na smetanu a také skleněné cukřenky s dávkovačem. Doposud nebylo těchto předmětů na úřadě dostatečné množství, zejména zasedací místnosti, kde se různá setkání nejčastěji odehrávají, nebyly v tomto směru vybaveny vůbec. Vybavení na jednotlivých odborech zase pokrývalo maximálně sekretariát, nemluvě o tom, že část džbánů byla v důsledku častého používání ve špatném stavu. Jednání s druhými stranami však neprobíhají pouze v kancelářích vedoucích odborů, ale v mnoha případech i v kancelářích vedoucích oddělení nebo referentů.

Celkově bylo v únoru 2019 nakoupeno 85 setů cukřenek a konviček na smetanu pro potřeby odborů (náklady cca 26 tis. Kč), 12 cukřenek s dávkovačem do zasedacích místností (náklady cca 700 Kč) a 154 skleněných džbánů, z toho 98 pro potřeby odborů a 56 do zasedacích místností, včetně sálu zastupitelstva (náklady cca 6 tis. Kč).  A to jsou ony:

Dalšími opatřeními se zabývá Pracovní tým koordinátorů společenské odpovědnosti, který je na krajském úřadě zřízen, a také Projekt Zdravý kraj a Místní agenda 21 a jeho Pracovní skupina zřízená RJMK. Mnoho z členů PZK a MA21 - obcí, měst a dobrovolných svazků obcí tato bezplastová aktivita zaujala (ať už na základě vlastní iniciativy nebo impulzu z JMK) a realizují svá opatření.