Cykloakce "Za poznáním svého regionu"

12.02.2020

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví každoročně pořádá akci pro cyklisty, která si klade za cíl zvýšit zájem obyvatel mikroregionu o cyklistiku a aktivní trávení volného času. Zájemci o účast v soutěži si vyzvednou na obecních úřadech tzv. cykloprůkazky a v každé z obcí regionu sbírají razítka. Zároveň probíhá doprovodní vědomostní soutěž s otázkami o obcích, jejich historii či architektuře. Letošní soutěž bude zahájena už tradičně na jaře a půjde již o jubilejní 20. ročník. Vyhodnocení cykloakce probíhá vždy 28.9. v jedné z obcí mikroregionu, na cyklisty krom věcných cen čeká také doprovodní kulturní program, občerstvení či tombola.

Tato akce se těší velké oblibě, nedočkaví cyklisti o cykloprůkazky začínají žádat už v zimě a jejich počet každoročně stoupá. Letošní ročník bude specifický tím, že po mnoha letech bude pozměněna doprovodní soutěž - na účastníky čeká místo kvízu zajímavá tajenka. Vyhodnocení cykloakce bude spojeno s oslavou 25. výročí založení mikroregionu a věříme, že tradičně příjemná akce bude ještě o něco zajímavější.

V roce 2019 proběhlo vyhodnocení cykloakce v obci Uhřice. Program byl obohacen o vystoupení záchranáře a základní poučení o první pomoci, vědomostním kvízem s možností vyhrát zajímavé ceny a odměnou pro každého úspěšného cyklistu, který odevzdal vyplněnou cykloprůkazku. Za podporu děkujeme projektu Zdravý kraj!