Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost 2018

01.11.2019

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 od 18 hodin hostila brněnská Löw-Beerova vila slavnostní večer věnovaný vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěže Cena hejtmana za společenskou odpovědnost.

Cílem soutěže je ocenit firmy a organizace veřejného sektoru, které jsou v kraji aktivní při realizaci principů společenské odpovědnosti a jsou vzorem ostatním subjektům v naplňování odpovědnosti za dopady činnosti organizace na okolí. Jedná se především o minimalizaci negativních dopadů činnosti na životní prostředí, vysoké etické standardy, péči o zaměstnance, udržování dobrých vztahů s ostatními subjekty, odpovědné zadávání zakázek a přínos regionální spolupráci.

V kategorii soukromý (podnikatelský) sektor získal Cenu hejtmana JMK za společenskou odpovědnost Mgr. Radek Vaníček za sociální podnikání Učebnice, učební pomůcky a kancelářské potřeby. Jeho firma je unikátní mj. i tím, že 85 % zaměstnanců tvoří osoby se zdravotním postižením, jimž firma zajišťuje komplexní pracovní rehabilitaci a odbornou psychosociální podporu.

V kategorii Veřejný sektor - organizace s 50 a méně zaměstnanci zvítězil Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace, který dosáhl nejvyššího bodového ohodnocení odborných hodnotitelek za vyvážené a vynikající výsledky ve všech oblastech společenské odpovědnosti organizace. Na 2. místě se umístilo Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace a na 3.místě Střední průmyslová škola chemická Brno, příspěvková organizace.

Vítězové obdrželi darem umělecké dílo - skleněné těžítko - navržené brněnským výtvarníkem Karlem Fuksou.

Čestným uznáním byly oceněny Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace, Klára pomáhá, z.s., Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace.

Zvláštní ocenění získala Střední škola obchodu, dopravy a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace, za environmentální výchovu. SŠ je aktivní ve vzdělávacím programu EKOŠKOLA, v němž studenti ve spolupráci s pedagogy analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují.

Zvláštní ocenění za environmentální a komunitní politiku získala obec Rudka, která realizuje nadstandardní aktivity ochrany a tvorby životního prostředí, např. sázením alejí, hospodařením s dešťovou vodou, v nakládání s odpady, osvětou občanů všech věkových kategorií
v environmentální odpovědnosti a pořádáním komunitních akcí.

Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost byla poprvé vyhlášena v roce 2015, jejím vyhlašovatelem a realizátorem je Jihomoravský kraj. Spolupořadateli jsou Krajská hospodářská komora jižní Moravy a Rada kvality České republiky, která disponuje know-how ke koncepci ceny a současně je jejím odborným garantem.

Ročník 2018 se vyznačoval menším počtem přihlášených organizací, což je třeba vnímat jako výzvu do ročníků příštích.

Informace o předchozích ročnících naleznete na internetových stránkách Jihomoravského kraje https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=283944&TypeID=2