Běh pro Hospic sv. Alžběty v Brně 8.6.2019

11.06.2019

Tento běh, či spíše běžecký happening, se konal opět v Brně, konkrétně v romantickém prostředí Kamenné kolonie a Červeného kopce. Smyslem celé akce, jejíž první ročník se uskutečnil vloni, byla podpora rekonstrukce a dostavby Hospice sv. Alžběty v Brně. Akce se ve srovnání s AVON během zúčastnil zhruba poloviční počet zaměstnanců JMK, což je krásné číslo, když uvážíme, že se v tak krátkém období jednalo už o druhou běžeckou akci. Výnos ze "startovného" za účastníky běhu bude použit na rekonstrukci a dostavbu hospice, který poskytuje lékařskou, sociální, psychologickou a duchovní podporu lidem na konci životní cesty. Úžasné je to, že na tento účel jde celá částka startovného, neboť organizační zabezpečení a trička či občerstvení pro běžce jsou hrazeny z příspěvku sponzorů.

Za zajímavou okolnost lze považovat fakt, že Rada JMK nejenže souhlasila se zaplacením finančního daru souvisejícího s účastí zaměstnanců kraje ve výši 25 tis. Kč, ale ve stejný den (20.května) rovněž doporučila zastupitelstvu schválit dotaci na projekt "Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty". Dar na "startovné" byl poskytnut z finančních prostředků Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21.

Celá akce začala v 7:30 hodin ráno, kdy se otevřel areál hospice a byl zahájen doprovodný program. Jak je patrno z fotografie, naše běžce přišli povzbudit také pan hejtman Bohumil Šimek a jeho náměstek Marek Šlapal. Délka tratě činila cca 5,5 km po asfaltovém chodníku a lesních cestách. Na výkony se až tak nehledělo, takže kdo chtěl, mohl se klidně i procházet, neboť času bylo dost (od 10 do cca 12 hodin). Naše běžkyně a běžci však mezi loudaly nepatřili! Akce byla otevřena pro běžce všech věkových i kondičních kategorií, běžet mohly děti i domácí mazlíčci 😊.