Aplikace Záchranka nově informuje také o krizových situacích na území JMK

24.02.2020

Aplikace Záchranka byla vyvinuta pro efektivní kontaktování zdravotnické pomoci s předáním přesné GPS polohy volající osoby. Systém každý den využije k přivolání Zdravotnické záchranné služby až 50 volajících. V současnosti si ji do svých telefonů nainstalovalo již více než 1 000 000 uživatelů.

Nově navíc aplikace umožňuje upozorňovat na nenadálé krizové situace, které by mohly ovlivnit bezpečnost obyvatel Jihomoravského kraje.

Lidé mohou skrze aplikaci dostávat varovná hlášení o vážných událostech. Stačí, aby měli aktivovanou volbu varovných upozornění pro celý Jihomoravský kraj v aplikaci. Pro přihlášení do systému varování stačí uživateli spustit aplikaci Záchranka a v sekci "Informace" u varovných upozornění zkontrolovat, zda je Brno zvoleno jako sledovaný region. "Apelujeme na uživatele, aby také prověřili, že mají pro případ tísňového volání v aplikaci vyplněny veškeré údaje v osobním profilu. Určitě se uživatelé nemusejí bát, že otevřením aplikace dochází ke kontaktování záchranářů. K tomu slouží tísňové tlačítko, které je třeba držet 5 vteřin," vysvětluje Filip Maleňák z Aplikace Záchranka.

Díky nové funkcionalitě s názvem "Systém varovných hlášení" bude moci Jihomoravský kraj ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje efektivně a rychle varovat velkou část populace v případě krizových situací majících přímý dopad na zdraví obyvatel. Hlavním účelem varování je předcházet nebezpečí přetížení tísňových linek.

Příkladem, kdy lze systém varování s výhodou využít je znečištění pitné vody, požár velkého rozsahu, chemická havárie, nález nevybuchlé munice apod. Příchozí Push notifikace budou obsahovat textovou informaci s postupem chování a odkazem na krizový portál kraje IS Krizport, kde budou uvedeny další informace. Zde bude následně možné ihned sdělovat obyvatelstvu i návštěvníkům Jihomoravského kraje další podrobnosti o vzniklé situaci. Pro potřeby zasílání varovných hlášení je aplikace Záchranka propojena s aplikací Mobilní rozhlas, kterou v současné době provozuje více jak 500 měst a obcí v České republice, je tak zvýšeno množství uživatelů, kteří mohou být cestou aplikace Záchranka varováni.

Aplikace Záchranka nově informuje obyvatele Jihomoravského kraje při krizových situacích

Aplikace Záchranka je ke stažení zdarma, a to na operační systém Android i iOS, náklady spojené s provozem systému pro Brno hradí město Brno, na zbývající části regionu pak Jihomoravský kraj. Další informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.zachrankaapp.cz/