Akční plány PZK a MA 21

15.03.2022

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 17. února 2022 schválilo oba Akční plány PZK a MA 21. Tím se rozumí Hodnocení plánu z roku 2021 a Roční plán aktivit na rok 2022. 

Věříme, že se situace s onemocněním covid-19 více uklidňuje, a že v tomto roce nepřijdou tak výrazná omezení. S tím souvisí totiž možnost naplňování jednotlivých aktivit v mnohem větším rozsahu, než v průběhu předchozích dvou let a to nejen směrem k zaměstnancům KrÚ JMK, ale také neziskovým organizacím a především členům našeho Projektu. 

Bohužel máme stále omezený rozpočet necelých 700 tis. korun, což nám umožňuje naplnit jen základní balíček aktivit, a to nejspíše v určitých mantinelech. Proto bude nutné se pokusit pro příští rok navýšit rozpočet na původní výši, stejně jako vrátit možnost čerpání z dotačního programu Zdravé municipality, kde momentálně finance rovněž chybí. Dalším problémem je vysoká inflace a narůstající ceny všech komodit, což se rovněž negativně promítá do práce s rozpočtem.

Držme si palce a očekávejme lepší rok 2022 navzdory všem potížím.