Zdravé municipality

Mottem Zdravého Jihomoravského kraje je:

Chceme-li být "zdravým krajem", musíme se skládat ze "zdravých" jednotek - tj. ze zdravých obcí/měst/mikroregionů".

Toto jsou zdravé obce, města a zdravý mikroregion k datu 23. srpna 2019.

Jste obec, město nebo mikroregion z Jihomoravského kraje a chcete se také stát "zdravým"? Stačí, když vyplníte přihlašovací formulář a zašlete jej na e-mail koordinátorky Projektu Zdravý kraj trenzova.daniela@kr-jihomoravsky.cz. (Nezapomeňte si však přečíst podmínky uvedené na závěr formuláře!)